Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU

Kadra pracownicza

Bezpośrednią opiekę nad dzieckiem sprawuje wykwalifikowana kadra w stałym składzie:

 • starszy opiekun – kierownik oddziału,
 • opiekun,
 • młodszy opiekun.
 • Zatrudnione w żłobku to absolwentki szkół opiekunek dziecięcych lub pielęgniarskich, studiów pedagogicznych;
 • Posiadają zdane egzaminy państwowe i dyplomy wraz z certyfikatami w języku angielskim (Europass)  honorowanymi przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej.
 • Mają dużą wiedzę na temat wychowania i rozwoju dziecka. Są kompetentne i odpowiedzialne. Stale podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia zewnętrzne.
 • Posiadają pełną, nowoczesną wiedzę niezbędną do rozumienia problemów rozwojowych dziecka oraz wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania różnych metod pracy z małymi dziećmi oraz przygotowanie do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, opóźnionym w rozwoju. Posiadają również gruntowną wiedzę i umiejętności psychologiczno-pedagogiczne które są podstawą pracy w zawodzie.

Opiekun odpowiedzialny jest za:

 • organizację pracy zespołu w grupie dziecięcej,
 • bezpieczeństwo dzieci,
 • ocenę rozwoju dzieci,
 • opracowywanie planów i prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i edukacyjnych, przystosowanych do poziomu rozwoju dzieci.

Pielęgniarka dyplomowana odpowiedzialna jest za:

 • bezpieczeństwo zdrowotne dzieci poprzez profilaktykę, promocję zdrowia i prewencję,
 • w swojej pracy realizuje programy zdrowotne dotyczące:
  • profilaktyki wad słuchu, wzroku i wymowy,
  • profilaktykę stomatologiczną
  • profilaktykę chorób zakaźnych w tym umożliwienie dzieciom uczęszczającym do żłobka

   bezpłatnego szczepienia przeciwko ospie wietrznej

( Aby rodzice mogli skorzystać z bezpłatnej możliwości zaszczepienia malucha, wystarczy przedstawić w przychodni zaświadczenie potwierdzające, że dziecko uczęszcza do żłobka. Po kwalifikacji lekarskiej, każdy maluch może zostać zaszczepiony przeciwko tej uciążliwej chorobie. )

Personel pomocniczy odpowiedzialny jest za:

 • stan sanitarno-higieniczny grup dziecięcych,
 • dba o bezpieczeństwo dzieci

Opieka lekarska

Wszystkie dzieci uczęszczające do żłobka objęte są opieką lekarską. Lekarz pediatra kieruje pracą żłobka w zakresie profilaktyki i zdrowia dzieci, czuwa nad ich rozwojem fizycznym i psychicznym oraz odpowiada za stan zdrowia dzieci podczas ich pobytu w żłobku. Zajmuje się całokształtem zagadnień zdrowotno-wychowawczych.

Lekarz przyjmuje w żłobku w ustalonych godzinach:

 • bada dzieci okresowo i w miarę potrzeby,
 • obserwuje rozwój i stan zdrowia dzieci,
 • bada każde nowo przyjęte dziecko,
 • kontroluje wagę i wzrost dzieci, które są ważnymi wskaźnikami rozwoju dziecka,
 • kieruje dzieci do badań specjalistycznych.

Fachowy personel żłobka:

 • wspomaga dobre samopoczucie dziecka w nawiązywaniu pierwszych przyjemnych relacji z otaczającymi je osobami i przedmiotami,
 • zapewnia dziecku możliwość uczenia się i odkrywania stopniowo swoich możliwości,
 • prowadzi różnorodne zabawy ruchowe, tematyczne, umuzykalniające, manipulacyjno-konstrukcyjne i dydaktyczne,
 • organizuje zabawy związane z karnawałem, Dniem Dziecka, urodzinami dzieci itp.
 • organizuje występy teatralne z udziałem profesjonalnych aktorów,
 • zapewnia dzieciom prawidłowy rozwój mowy i myślenia.

Personel działu żywienia

Pracą personelu żywienia kieruje i nadzoruje specjalista ds. żywienia i administracji, który wraz z pracownikami kuchni zapewnia przebywającym w żłobku dzieciom wyżywienie zgodne z nową piramidą żywienia i wymaganiami wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla dzieci, opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie.

 • Żłobek przy ul. Wyspiańskiego 2 prowadzi żywienie dla dzieci na miejscu i dla dzieci ze żłobka przy ul. Wyspiańskiego 12 w formie cateringu.
 • Dzieci ze żłobka przy ul. Sosnowej 16 otrzymują posiłki z kuchni Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sosnowej 16.

Personel administracji i księgowości:

 • wykonuje zadania księgowości i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przydzielonymi środkami finansowymi i na zasadach określonych ustawowo;
 • prowadzi elektroniczną ewidencję obecności dzieci i rozliczenia finansowe wpłat rodzicielskich;
 • prowadzi sprawy kadrowe pracowników żłobka, rekrutację, selekcję oraz system szkoleń;

Personel gospodarczy: konserwatorzy, ogrodnicy, dozorcy

 • wykonuje prace organizacyjno-porządkowe i konserwatorskie
 • dba o czystość terenu i placu zabaw
 • zapobiega uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki
 • współpracuje z firmą ochrony osób i mienia

"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014