Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU

Aktualności

Informacje z dnia 30.07.2020r.

Żłobek w miesiącu sierpniu jest czynny od dnia 01.08 do dnia 28.08.2020 r.

(31 sierpnia będzie prowadzona kompleksowa dezynfekcja wszystkich pomieszczeń przed rozpoczęciem nowego roku żłobkowego).

CZAS PRACY: od godz. 7:00 do godz. 16:00

PRZYJĘCIA DZIECI DO ODDZIAŁÓW od godz. 7:00 do godz. 8:15 od poniedziałku do piątku

 1. RODZICE

  każdorazowo przed wejściem na teren żłobka – obowiązani są do wykonania:

  • dezynfekcji rąk lub noszenia jednorazowych rękawiczek
  • zasłaniania ust i nosa maską lub przyłbicą

  w trakcie przebywania na terenie placówki

  • zasłaniania ust i nosa maską lub przyłbicą
  • zachowywania dystansu społecznego min. 1,5 m

  W holu żłobka wyznaczony pracownik ( wyposażony w maskę zasłaniającą usta i nos, rękawice jednorazowe) pilnuje przestrzegania przez rodziców procedur przyprowadzania i odbioru dziecka ze żłobka oraz zachowywania dystansu społecznego; kontroluje i reguluje ilość obecnych rodziców na terenie placówki.

  Przyjęcie dziecka do oddziału:

  • dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe, nie posiadające objawów chorobowych tj: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel
  • dziecko jest przyprowadzane i odbierane tylko i wyłącznie przez 1 osobę dorosłą
  • rodzice i pracownicy zachowują obowiązkowy dystans społeczny – 1,5 m.

  Rodzic – obowiązki

  • przed wejściem do budynku – zasłania usta i nos maską lub przyłbicą, wykonuje dezynfekcję rąk lub zakłada rękawice jednorazowe (preparat do dezynfekcji rąk jest dostępny w holu żłobka wraz z instrukcją )
  • dokonuje rejestracji elektronicznej obecności dziecka
  • wprowadza dziecko zdrowe bez objawów chorobowych tj. podwyższona temperatura, kaszel, katar… ( wstępny pomiar temperatury u dziecka rodzic wykonuje w domu)
  • informuje opiekuna o aktualnym stanie zdrowia dziecka przy zachowaniu dystansu 1,5 m.
  • sprawdza, czy dziecko nie zabrało z domu zabawek i niepotrzebnych przedmiotów
  • po rozebraniu dziecka z odzieży wierzchniej dziecko zostaje poddane badaniu temperatury i ocenie wizualnej ogólnego stanu zdrowia przez wyznaczonego i doświadczonego pracownika
  • po przyjęciu dziecka do oddziału rodzic informuje pracownika o godzinie odbioru dziecka a następnie opuszcza budynek
 2. NIEZBĘDNE DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE RODZICA w trakcie trwania pandemii:

  • aktualne zaświadczenia o wykonywaniu zatrudnienia rodziców w celu potwierdzenia , iż wykonywanie przez osobę obowiązków służbowych/zawodowych uniemożliwia aktualne sprawowanie opieki nad dzieckiem;
  • złożenie oświadczenia, że są świadomi odpowiedzialności związanej z wysłaniem dziecka do placówki oraz, że nikt z domowników nie odbywa kwarantanny lub nie przebywa w izolacji;
  • zgoda rodzica na pomiar temperatury u dziecka.
 3. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW – SEKRETARIAT ŻŁOBKA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 2
  POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA EMAIL:
  sekretariat@zlobekswinoujscie.pl ( tylko scany , zdjęcia nie będą honorowane).

 4. W PRZYPADKU PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA DOSTARCZENIE ORYGINAŁU DOKUMENTÓW.

Podstawa prawna:
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.


Żłobek wznawia działalność opiekunczą od dnia 18 maja 2020r

Po 63 dniach przerwy spowodowanej stanem epidemii w następstwie której wprowadzono n/w ograniczenia:

 • liczba dzieci w grupie / oddziale 12 – 14
 • zachowanie dystansu społecznego
 • przestrzeganie skutecznego mycia rąk i skutecznej dezynfekcji zgodnie z instrukcjami

Żłobek pracuje w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 16:00

Przyjęcia dzieci do oddziałów od godz. 7:00 do godz. 8:10 od poniedziałku do piątku

Pobierz pełne informacje nt. przebywania dziecka w żłobku

Pobierz zaświadczenie o zatrudnieniu


Ulotka dla rodziców

Pobierz dokument"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014