Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU

Aktualności

Żłobek wznawia działalność opiekunczą od dnia 18 maja 2020r

Po 63 dniach przerwy spowodowanej stanem epidemii w następstwie której wprowadzono n/w ograniczenia:

 • liczba dzieci w grupie / oddziale 12 – 14
 • zachowanie dystansu społecznego
 • przestrzeganie skutecznego mycia rąk i skutecznej dezynfekcji zgodnie z instrukcjami

Żłobek pracuje w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 16:00

Przyjęcia dzieci do oddziałów od godz. 7:00 do godz. 8:10 od poniedziałku do piątku

Pobierz pełne informacje nt. przebywania dziecka w żłobku

Pobierz zaświadczenie o zatrudnieniu


ZAWIADOMIENIE

W związku z ""koronawirusem GoV - 2" placówka będzie nieczynna

od dnia 16.03.2020r. do odwołania

W ważnych sprawach sekretariat ( ul. Wyspiańskiego 2 ) czynny od poniedziałku do piątku

w godz. od 9:00 do 12:00

Ze względów bezpieczeństwa - preferowana forma kontaktu:

Na podstawie:

 • Komunikat Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2020 r.
 • Dz.U. 2020 poz. 325 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Ulotka dla rodziców

Pobierz dokument


OŚWIADCZENIE O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY

Wypełnij to oświadczenie, jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Pobierz dokument


DYREKCJA ŻŁOBKA INFORMUJE, ŻE REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO "KUBUŚ PUCHATEK" NA ROK 2020 / 2021 trwa do dnia 31 MAJA 2020 r.
 1. RODZICE DZIECI SKŁADAJĄ WYPEŁNIONE „KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA” w sekretariacie żłobka przy ul. Wyspiańskiego 2 – pokój nr 1
 2. Do „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” rodzic / prawny opiekun może dołączyć następujące kserokopie dokumentów:
  1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka / rodzica / prawnego opiekuna
  2. Opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  3. Odpis wyroku sądu w sprawie o ustalenie ojcostwa i alimenty
  4. Odpis postanowienia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej
  5. Zaświadczenie z MOPR, że dziecko jest objęte opieką rodziny zastępczej lub postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej
  6. Decyzje MOPR o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  7. Decyzje MOPR o przyznaniu zasiłku celowego, zasiłku rodzinnego, opiekuńczego i dodatków np. z tytułu
   • samotnego wychowywania dziecka
   • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
   • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  8. Odpis skrócony aktu zgonu matki / ojca dziecka
  9. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
  10. Inne…….
 3. Wyniki z rekrutacji dzieci do żłobka zostaną ogłoszone w dniu 10.06.2020r. ( środa ) po godz. 12:00 .
 4. Zebrania informacyjne rodziców dzieci przyjętych do żłobka na rok 2020 / 2021 odbędą się w dniach: 16 – 19 czerwiec 2020r.

Dnia 26.02.2020r.

Na podstawie:

 • USTAWY z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235/2011) z późniejszymi zmianami
 • UCHWAŁY Rady Miasta Świnoujście Nr XI/81/2011 w sprawie ustalenia statutu żłobka
 • STATUTU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ŻŁOBEK MIEJSKI „KUBUŚ PUCHATEK” W ŚWINOUJŚCIU - Załącznik do Uchwały Nr XI/81/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 czerwca 2011 r

"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014