Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU

Spacery i wycieczki

plan - zajecia dydaktyczne

Jednym z ważnych zadań, które spełniają opiekunowie żłobka jest budzenie u dzieci zaciekawienia otaczającym światem. Młodsze dzieci nie zwracają jeszcze tak dużej uwagi na to, co dzieje się wokół nich. Dlatego należy im stworzyć warunki poznawania świata poprzez obserwacje, doświadczenia, zabawy. Bardzo dobrą okazją do rozwijania ciekawości u dzieci są spacery i wycieczki.

Spacer, to odpoczynek, korzystanie z urozmaiconego pobytu na świeżym powietrzu, zaspokojenie potrzeby ruchu. Na spacerze dzieci bogacą wiadomości i doświadczenia w zetknięciu z otoczeniem odmiennym od bawialni żłobka. To też okazja do obserwacji świata ludzi, zwierząt, roślin i rzeczy oraz zjawisk przyrodniczych. Dla małych dzieci to przede wszystkim zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, bo poprzez nie łatwiej przeżywają one i rozumieją to, co dzieje się wokół nich.

Wycieczka nie trwa długo( 30 – 60 min.). Związana jest z aktualną tematyką i w sposób planowy dąży do osiągnięcia w niej zamierzonego celu poznawczego wynikającego z treści programowych na dany miesiąc. Poznawanie przez dzieci społecznego i przyrodniczego otoczenia opiera się na własnych przeżyciach i bezpośrednich doświadczeniach, poprawnie kształtuje pojęcia i wyrabia właściwy stosunek do ludzi i przyrody.

Korzystny wpływ wycieczek, spacerów i pobytu na placu zabaw na zdrowie dzieci jest oczywisty. Ruch na świeżym powietrzu wpływa dodatnio na wzrost i rozwój organizmu, a pokonywanie trudności i niewygód przyczynia się do wyrobienia sprawności fizycznej i wytrwałości. Otwarta przestrzeń, swoboda i piękno przyrody wprowadzają pogodny i radosny nastrój, uspokajają układ nerwowy i sprzyjają regeneracji sił w dobrych warunkach klimatycznych.

Przed pójściem na spacer, czy wycieczkę opiekun grupy dokonuje wyboru terenu, który dobrze zna, jego atrakcyjność i bezpieczeństwo dzieci. Liczba osób dorosłych obecnych na wycieczce lub spacerze zależy od ilości dzieci. Na ogół przyjmuje się jedną osobę dorosłą na pięcioro dzieci. Wychodząc z dziećmi poza teren żłobka opiekun ubiera dzieci w kamizelki odblaskowe i zabiera ze sobą apteczkę. Ważne też jest zdyscyplinowanie grupy dziecięcej i umiejętności podporządkowania się wymaganiom opiekuna. Dlatego opiekun ćwiczy wcześniej z dziećmi sprawne reagowanie na umówione sygnały, które muszą znać i rozumieć.

 1. Wycieczki piesze do parku. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie z cyklu: „Poznajemy pory roku”:
  • „Pożegnanie lata”
  • „Szukamy i zbieramy dary jesieni”
  • „Poszukujemy pozostawione ślady zwierząt na śniegu”
  • „Powitanie wiosny” – szukamy pierwszych kwiatów
 2. Wizyta w:
  • Miejskiej Bibliotece z okazji „Dnia Bibliotekarza”
  • Straży Pożarnej z okazji „Dnia Strażaka”
  • Księgarni z okazji Międzynarodowego „Dnia Książki dla Dzieci”
  • Przedszkolu Miejskim z okazji „Pożegnania Straszaków”
 3. Wycieczka do miasta:
  • z okazji świąt majowych
  • z okazji świąt bożonarodzeniowych
  • „Ciuchcią” ulicami miasta z okazji „Dnia Dziecka”
 4. Wycieczka piesza na stadion z okazji „Dnia Sportu”

"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014