Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU
dzieci bawiące się na huśtawce

Plac zabaw dla dzieci

Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu, na placu zabaw i w gronie rówieśników, należy do ulubionych zajęć dzieci.

Dzięki sprzętom, które znajdują się na naszym placu zabaw, dzieci mają możliwość nauki kontrolowania swojego ciała, uczą się utrzymywać równowagę itp.

Pobyt dzieci na świeżym powietrzu, połączony z ruchem zapewnia im prawidłowy rozwój, umożliwia doskonalenie umiejętności współpracy, kreatywności oraz pozwala budować relacje z innymi dziećmi.

Aktywność fizyczna ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju prawidłowej postawy ciała, elastyczności stawów, mięśni i ogólnej kondycji. Wysiłek, śmiech i krzyk przyczyniają się do rozwoju układu oddechowego, zwiększenia pojemności płuc, dotlenienia organizmu, a przede wszystkim do zwiększenia jego wydolności. Dziecko poznaje zasady współżycia w grupie oraz własne możliwości. W ten sposób buduje swoje relacje i odnajduje się w gronie rówieśników. W trakcie aktywnej zabawy dziecko zdobywa wiedzę i doświadcza uczuć, które budują bazę doświadczeń na przyszłość

Zachęcanie dziecka do aktywności fizycznej od najmłodszych lat to pozytywne nastawienie do aktywnego stylu życia w późniejszym wieku.

Plac zabaw dla dzieci skonstruowany jest w taki sposób, aby dziecko mogło ćwiczyć swoją sprawność ruchową. Może więc wspinać się, skakać, huśtać, zjeżdżać, kręcić się, biegać. Strategicznym punktem jest piaskownica, a nieopodal różnego rodzaju huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele czy koniki na sprężynach dla maluchów. Pod okiem opiekunów dziecko sprawdza przydatność tych sprzętów nawet kilkakrotnie w ciągu jednego pobytu.

Wyposażenie:

PIASKOWNICA - jest dla dzieci w każdym wieku. Kontakt ze specyficzną fakturą piasku jest dla dzieci dużym doświadczeniem. Podczas zabawy w piasku dziecko rozwija zmysł dotyku, a rozmaite wyzwania np. przewracanie do góry dnem wypełnionych foremek, pozwala doskonalić precyzję i koordynację ruchów.

dzieci kręconce się na karuzeliDzieci uwielbiają bawić się wodą i piaskiem. Zabawa w piaskownicy z piaskiem suchym i mokrym może ciągnąć się godzinami.

KARUZELA - pomaga dzieciom rozwijać zmysł równowagi oraz koordynację. Zabawa na karuzeli jest odpowiednia zarówno dla młodszych dzieci, które mogą stopniowo przyzwyczajać się do ruchu obrotowego w asyście opiekuna / rodzica jak i dla starszych, które mają bardziej wykształconą tzw. odwagę ruchową.

HUŚTAWKA WAŻKA - pełni szczególną rolę w kształtowaniu mięśni nóg w trakcie odbijania się od podłoża i przy amortyzowaniu sił grawitacji przy opadaniu. Równoczesne wspieranie się i przytrzymywanie na drążku wpływa na wzmacnianie siły obręczy barkowej. Podczas zabawy na huśtawce dziecko uczy się koordynacji ruchów i utrzymywania równowagi a dodatkowo poznaje nowy wymiar własnego ciała – ciężar.

HUŚTAWKA KLASYCZNA - to jeden z najpopularniejszych przyrządów. Rodzaj siedzenia jest decydującym elementem, który warunkuje bezpieczne użytkowanie przez dzieci z różnych grup wiekowych. Dla najmłodszych – do 3 lat przeznaczone są sztywne huśtawki z poprzeczką i oparciem. Mimo, iż to rodzice / opiekunowie służą w pierwszym okresie swoją pomocą przy huśtaniu, dzieci szybko osiągają samodzielność po osiągnięciu umiejętności utrzymywania równowagi oraz koordynacji ruchów. Huśtanie reguluje napięcie i siłę mięśni tułowia, ramion i nóg.

Podobne funkcje z korzyścią dla ogólnego rozwoju dziecka pełnią BUJAKI, których zabawna forma od razu nasuwa skojarzenia ze szczęśliwym okresem dzieciństwa.

ZJEŻDŻALNIA - towarzyszy dziecku od najmłodszych lat aż do... dojrzałości, gdy przyjemność zjeżdżania do wody ćwiczą na basenie nawet dorośli. Pokonanie pierwszego strachu przed bezwładnym zjechaniem jest pierwszym ćwiczeniem kształtującym „odwagę ruchową”. Najmłodszym dzieciom towarzyszą opiekunowie asekurując bezpieczne korzystanie z zjeżdżalni, starsze dzieci muszą same wdrapać się po drabince na szczyt. Frajda ze zjeżdżania w pełnym pędzie jest tym większa, gdy ustawia się kolejka kolegów i należy szybko zsunąć się w dół, utrzymanie równowagi wymaga sprawnej koordynacji ruchowej.

TABLICE SENSORYCZNE - rozwijają i stymulują zmysł dotyku, wzroku, słuchu. Aby poznać, trzeba dotknąć. poczuć jego fakturę i kształt.

Regulamin korzystania z placu zabaw i urządzeń zabawowych

 1. Regulamin obowiązuje cały personel zatrudniony w Żłobku oraz dzieci, rodziców i osoby upoważnione do odbioru dzieci.
 2. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie żłobkowym jest terenem przeznaczonym wyłącznie dla dzieci uczęszczających do Żłobka
 3. Na terenie placu zabaw zakazuje się:
  • niszczenia sprzętu i urządzeń
  • zaśmiecania terenu
  • niszczenia zieleni
  • wprowadzania zwierząt
  • spożywania alkoholu
  • palenia tytoniu
  chłopczyk kopiący piłkę do rugby
 4. Każdorazowo przed wejściem na plac zabaw opiekun zobowiązany jest do zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu.
 5. Codziennie pracownik gospodarczy sprawdza teren, likwiduje ewentualne niebezpieczeństwa i zgłasza ten fakt dyrektorowi oraz intendentowi.
 6. Za utrzymanie czystości placu, systematyczny przegląd, konserwację i naprawę urządzeń odpowiedzialny jest pracownik gospodarczy.
 7. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw zamknięte są furtki. Obowiązek ten dotyczy wszystkich rodziców, osób upoważnionych do odbioru dzieci ze żłobka, a w szczególności wszystkich pracowników zatrudnionych w żłobku.
 8. Dzieci mogą korzystać ze wszystkich zabawek i urządzeń ogrodowych pod warunkiem, że nie stwierdzono w nich żadnych usterek.
 9. Dzieci powinny korzystać ze sprzętu i zabawek w ogrodzie w sposób bezpieczny i zgodnie z zasadami ich użytkowania (prawidłowy siad na huśtawkach, zabawkach sprężynowych, prawidłowe trzymanie uchwytów, nie wchodzenie na górne części urządzeń- nie przeznaczone do zabaw itp.).
 10. Opiekun i rodzic dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej temperatury.
 11. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycie głowy i mieć stały dostęp do napojów ( woda mineralna niegazowana). Napoje na plac zabaw dostarczają opiekunowie.
 12. Podczas pobytu dzieci na placu zabaw opiekunki organizują dzieciom gry i zabawy, zajęcia sportowe, prace badawcze, prace gospodarcze oraz zabawę swobodną.
 13. Wszyscy przebywający na placu zabaw powinni przestrzegać porządku i regulaminu.
 14. W czasie pobytu na placu zabaw, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w budynku żłobka, udając się do niej tam i z powrotem pod opieką i pomocą opiekuna.
 15. W razie wypadku opiekun w pierwszej kolejności udziela pomocy dziecku poszkodowanemu, po czym powiadamia starsza pielęgniarkę.
 16. Podczas nieobecności dzieci na placu zabaw, piaskownica jest zabezpieczona pokrowcem przed zwierzętami. Piasek w piaskownicy wymieniany jest min.raz do roku.
 17. Piaskownice odkrywa i przykrywa pracownik gospodarczy po konsultacji z opiekunem.
 18. Na plac zabaw może być wynoszony sprzęt sportowy i inne przybory do zabaw.
 19. Po każdym pobycie na placu zabaw, opiekun wraz z dziećmi porządkuje wszystkie zabawki, sprzęt gromadząc go w wyznaczonym miejscu.
 20. Każdy pobyt w ogrodzie żłobkowym jest związany z ogromną odpowiedzialnością osób sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem dzieci powierzonych ich opiece. Dlatego też, osoby te powinny dołożyć wszelkiej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków i zwracać uwagę na inne, nie ujęte w niniejszym regulaminie sytuacje i zdarzenia, mogące mieć wpływ na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie placu zabaw.

"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014