Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU

Rada rodziców

RADA RODZICÓW w Żłobku działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ze zmianami: Dz.U. 2020 poz. 326 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  • Regulaminu w którym określa zakres swojej działalności, wewnętrzną strukturę i tryb pracy.

Rada Rodziców odpowiada przed wszystkimi rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka za swoje działania i prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości . Informuje wszystkich rodziców na bieżąco o swoich działaniach.

Kontakt: Rada Rodziców – 2020 r. / 2021 r.

Administrator żłobka nie odpowiada za treści i miejsca eksponowania ogłoszeń Rady Rodziców.

Załączniki:

  1. Regulamin Rady Rodziców – wzór
  2. Polisa ubezpieczeniowa
  3. Polisa ubezpieczeniowa - zgoda RODO
  4. Polisa ubezpieczeniowa - zgłaszanie szkody
  5. Polisa ubezpieczeniowa - informacje o nagrodzie za Rodzinną Markę Roku 2019

"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014