Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU

Ochrona danych osobowych

Dyrekcja Żłobka informuje, że zgodnie z:

  • art. 4 ust.11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.
  • Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1000).
  • Ustawą o opiece nad dzieckiem do lat 3 Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235 ze zmianami: Dz.U. 2019 poz. 409 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 -

nie będzie publikować na stronie internetowej żłobka i stronach społecznościowych wizerunku dzieci, które uczęszczają do żłobka.

"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014