Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU

Ochrona danych osobowych

Dyrekcja Żłobka informuje, że zgodnie z:

  • Art. 4 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
  • Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
  • Ustawą o opiece nad dzieckiem do lat 3 ( Dz. U. 2011r. nr 45 , poz. 235 z późniejszymi zmianami

nie będzie publikować na stronie internetowej żłobka i stronach społecznościowych wizerunku dzieci, które uczęszczały lub uczęszczają do żłobka.

"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014