Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU

REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
"KUBUŚ PUCHATEK" NA ROK 2020 / 2021

 1. Wyniki z rekrutacji dzieci zostaną ogłoszone w dniu 10.06.2020r. ( środa ) po godz. 12:00 na stronie www.zlobekswinoujscie.pl w zakładce „Rekrutacja - wyniki”.
 2. Wyniki z rekrutacji będą udostępnione do dnia 30 czerwca 2020r.
 3. Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żłobka mogą przesłać elektronicznie na adres: sekretariat@zlobekswinoujscie.pl informację w sprawie wpisania dziecka na listę rezerwową.
 4. Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych na rok 2020 / 2021 odbędzie się w dniach: 17 – 21.08. 2020r. o godzinie 16:00
  • Żłobek przy ul. Wyspiańskiego 2
   • Oddział I – dnia 17.08.2020r.
   • Oddział II – dnia 18.08.2020r.
   • Oddział III – dnia 19.08.2020r.
   • Oddział IV – dnia 19.08.2020r.
  • Żłobek przy ul. Wyspiańskiego 12
   • Oddział VI – dnia 20.08.2020r.
   • Oddział VII – dnia 21.08.2020r.
  • Żłobek przy ul. Sosnowej 16
   • Oddział V – dnia 19.08.2020r.
 5. Rodzice ( nie dotyczy rodziców dzieci ubiegłorocznych) dzieci nowoprzyjętych obowiązani są do uzupełnienia n/w dokumentów wymaganych przez regulamin żłobka do dnia 30 czerwca (dotyczy lp. 1 – 3) a w szczególności:
  1. Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z "Procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka"
  2. Oświadczenie do odbioru dziecka przez osoby trzecie
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka i danych wrażliwych
   W/w znajdują się na stronie internetowej żłobka: www.zlobekswinoujscie.pl
  4. Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców – do dnia zebrania informacyjnego.

  Dokumenty podpisane i zeskanowane można przesłać elektronicznie na adres sekretariat@zlobekswinoujscie.pl lub przesłać pocztą tradycyjną.

 6. W przypadku nie odwołania restrykcji GIS i dalszemu ograniczeniu ilości miejsc do 12 / oddział, Komisja w m-cu sierpniu dokona ponownej rekrutacji i wytypuje 84 dzieci z przyjętych od dnia 01.09.2020r.

Dnia 05.06.2020r.

Na podstawie:

 1. USTAWY z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235/2011) z późniejszymi zmianami
 2. UCHWAŁY Rady Miasta Świnoujście Nr XI/81/2011 w sprawie ustalenia statutu żłobka
 3. STATUTU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ŻŁOBEK MIEJSKI „KUBUŚ PUCHATEK” W ŚWINOUJŚCIU - Załącznik do Uchwały Nr XI/81/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 czerwca 2011 r

"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014